BRUKERBETINGELSER FOR NETTSTEDET KINARESTAURANT.NO

1. Generelt
Disse brukerbetingelsene er en juridisk avtale mellom deg og Ming Restaurant AS, heretter kalt Kinarestaurant.no. Ved å bruke dette nettstedet bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert betingelsene. Hvis du ikke aksepterer disse betingelsene, kan du ikke bruke dette nettstedet.
Brukerbetingelsene og eventuell annen informasjon på dette nettstedet kan endres eller oppdateres uten varsel. Du plikter å holde deg informert og oppdatert på disse betingelsene. Vi anbefaler derfor at du besøker og leser gjennom disse betingelsene hver gang du besøker nettstedet.
Kinarestaurant.no bruker informasjonskapsler for å gi deg best mulig brukeropplevelse. Ved å fortsette samtykker du i bruken av informasjonskapsler.

2. Personvernregler
Personlige opplysninger som gis eller samles inn gjennom eller i forbindelse med denne nettsiden, håndteres i henhold til personopplysningsloven.

3. Informasjon og ansvar
Kinarestaurant.no skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som følger av bruk (eller manglende bruk) av nettsiden, herunder skader forårsaket av virus eller eventuell uriktig eller ufullstendig informasjon. Kinarestaurant.no står ikke ansvarlig for skader som skyldes bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler, inkludert, men ikke begrenset til skader som skyldes manglende eller forsinket levering av elektronisk kommunikasjon, oppfanging eller manipulering av elektronisk kommunikasjon fra tredjepart eller dataprogrammer som brukes for elektronisk kommunikasjon og overføring av virus.

4. Opphavsrett
Med mindre annet er angitt, tilhører alle rettighetene til denne nettsiden og informasjonen, herunder opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter Kinarestaurant.no. Brukerne har lov til å lese nettsiden og informasjonen og ta kopier til eget personlig bruk, for eksempel ved utskrift eller lagring. All annen bruk av nettsiden eller informasjonen, for eksempel lagring eller gjengivelse av (en del av) nettsiden på en eller flere eksterne nettsider eller oppretting av lenker, hyperlenker eller dype lenker mellom nettsiden og en annen nettside, krever skriftlig forhåndsgodkjenning.

5. Gjeldende lov og jurisdiksjon
Disse brukervilkårene skal utelukkende reguleres av lovene i Norge. Alle tvister som oppstår i forbindelse med disse brukervilkårene, herunder tvister om vilkårenes eksistens og gyldighet, skal sendes til vedkommende domstol i Harstad i Norge, med mindre annet er spesifisert i bindende lovkrav.